Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

Участници в проекта CryoHub

Белгийски участници

Български участници

Испански участници

Френски участници

Британски участници

Международни участници

 

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems