Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

On 27th March 2018 the project team members will present in Sofia Bulgaria. See the full programme at:

 

English: https://viaexpo.com/en/pages/program-2018
Bulgarian: https://viaexpo.com/bg/pages/program-2018

 

You can also read an interview with team members at:
https://viaexpo.com/bg/press/intervyu-s-predstaviteli-na-proekta-cryohub

 

 

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems