Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

bridge

BRIDGE is a European Commission initiative which creates a common platform for all Horizon 2020 Smart Grid Projects including CryoHub. BRIDGE aims to identify common issues encountered across projects and set up communications channels allowing knowledge to be shared between the various initiatives working under this umbrella.

The initiative issues an informative newsletter, to sign up, visit: www.h2020-bridge.eu/newsletter. The latest newsletter is available here 

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems