Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

bridgeThe updated version of the BRIDGE brochure is now available giving an overview of the technologies and innovations, the projects’ partners and the geographical coverage of the 64 projects involved in the initiative as of today. You can download the document from the CryoHub web site.

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems