Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

The April CryoHub Newsletter is now live and available for download. To find out all the latest news on the project, click here 

 

Cryohub insight 2

 

 

 

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems