Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

ICEC28-ICMC2020

понеделник 31 август 2020

Научете повече http://www.icec28-icmc2020.org/

The International Cryogenic Engineering Conference and International Cryogenic Materials Conference (ICEC-ICMC) is the Premier International Cryogenic Conference, held every two years and alternating between Asia and Europe.

 

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems