Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

25th Scientific Conference on Power Engineering and Power Machines (PEPM’2020)

събота 19 септември 2020

Научете повече http://www.copepm.eu/index-2.htm

SozopolFor the past 25 years the conference has become a traditional annual scientific forum for meeting of Bulgarian and foreign experts and businessmen in the field of energy, heat engineering, hydraulics and pneumatics, energy efficiency, renewable energy, environmental protection, textile and sewing production.

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems