Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

100% Renewable Heating & Cooling for a Sustainable Future

понеделник 28 октомври 2019

This event gathers industry representatives, researchers and policymakers to network and exchange their expertise on RHC innovative projects, challenges, and opportunities to thrive in the long term.

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems