Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

Прояви

17 март 2021 10:30 - 12:30 A free webinar showcasing the results of this project. More
 
 
 

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems