Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

 

Регистрирайте се, за да изтеглите документи

Собствено име
Фамилно име
Адрес на електронна поща
Дейност
Държава
 
 

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems