Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

Документи за изтегляне

 

Sep 2018 - Newsletter 5

25 септември 2018

 

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems