Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

CryoHub е проект, финансиран от Европейския съюз, с цел да се разработи и изследва потенциалът на криогенното съхранение на енергия в промишлени хладилници и хранителни предприятия, оборудвани с хладилни съоръжения. Иновативната технология CryoHub се основава на акумулирането на възобновяема енергия като втечнен криогенен газ, използван за частично покриване на студопотребността на хладилните съоръжения, както и за генериране на електроенергия, която се изразходва на място или захранва електроснабдителната система в периоди на пиково потребление.

Разработване на криогенно съхранение на енергия в промишлени хладилници.

Интерактивен хъб, интегриращ възобновяема енергия в хладилните хранилища на храни и подобряващ устойчивото развитие на електрическата мрежа.

Новини

Webinar to share results of demonstrator installation

22 декември 2020

Join our free webinar to share findings and results of the CryoHub demonstrator

New BRIDGE brochure available

16 юни 2020

A new BRIDGE Brochure is now available.

BRIDGE releases new report

23 юли 2019

The organisation has released on new report on data management.

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems